LEIDERSCHAP

MENSEN DIE LEIDERSCHAP NEMEN VANUIT HUN HOOFD, HART ÉN BUIK. ZIJN DE MENSEN WAARBIJ DE LEVENSENERGIE VRIJ STROOMT. DIE VERBINDEN. BETROKKEN ZIJN. EN DIE ZOWEL ZICHZELF, ANDEREN ALS DE ORGANISATIE LATEN GROEIEN.
Deze tijd vraagt meer dan ooit om dit soort mensen. Daarom ontwikkelen wij (Persoonlijk) Leiderschapsprogramma’s op maat. Die elk op hun eigen wijze, hart, hoofd en buik met elkaar verbinden. 

Wij organiseren (Persoonlijk) Leiderschapsprogramma’s voor elk niveau binnen een organisatie. Denk aan inspirerend leiderschap, authentiek durven zijn, impact vergroten en meer regie op werk en leven.
 
Doorgaans duurt een (persoonlijk) leiderschapsprogramma 8-9 maanden. Deelnemers doorlopen het programma als groep. Individuele interventies wisselen zich af met groepsinterventies. Er kan gevarieerd worden met 'indoor'- 'outdoor'- en online sessies.

Deelname aan een (persoonlijk) leiderschapsprogramma vraagt om moed. Het vraagt je te kijken naar je essentie. Om van daaruit scherper te krijgen wie je werkelijk bent. Waar je energie van krijgt. En wat je wil bijdragen. Het vraagt om keuzes durven maken. Die echt bij je passen. Zodat je op jouw manier jezelf én je organisatie kunt laten accelereren. 

Leiderschapsreizen binnen of buiten Nederland kunnen onderdeel zijn van een (persoonlijk) leiderschapsprogramma.

Neem gerust contact​ met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

LEIDERSCHAP

MENSEN DIE LEIDERSCHAP NEMEN VANUIT HUN HOOFD, HART ÉN BUIK. ZIJN DE MENSEN WAARBIJ DE LEVENSENERGIE VRIJ STROOMT. DIE VERBINDEN. BETROKKEN ZIJN. EN DIE ZOWEL ZICHZELF, ANDEREN ALS DE ORGANISATIE LATEN GROEIEN.
Deze tijd vraagt meer dan ooit om dit soort mensen. Daarom ontwikkelen wij (Persoonlijk) Leiderschapsprogramma’s op maat. Die elk op hun eigen wijze, hart, hoofd en buik met elkaar verbinden. 

Wij organiseren (Persoonlijk) Leiderschapsprogramma’s voor elk niveau binnen een organisatie. Denk aan inspirerend leiderschap, authentiek durven zijn, impact vergroten en meer regie op werk en leven.
 
Doorgaans duurt een (persoonlijk) leiderschapsprogramma 8-9 maanden. Deelnemers doorlopen het programma als groep. Individuele interventies wisselen zich af met groepsinterventies. Er kan gevarieerd worden met 'indoor'- 'outdoor'- en online sessies.

Deelname aan een (persoonlijk) leiderschapsprogramma vraagt om moed. Het vraagt je te kijken naar je essentie. Om van daaruit scherper te krijgen wie je werkelijk bent. Waar je energie van krijgt. En wat je wil bijdragen. Het vraagt om keuzes durven maken. Die echt bij je passen. Zodat je op jouw manier jezelf én je organisatie kunt laten accelereren. 

Leiderschapsreizen binnen of buiten Nederland kunnen onderdeel zijn van een (persoonlijk) leiderschapsprogramma.

Neem gerust contact​ met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

TEAMONTWIKKELING

VOELT HET TEAM ALS EEN VERZAMELING INDIVIDUEN? WERKEN TEAMLEDEN ELKAAR TEGEN? IS ER WEINIG ERKENNING EN WAARDERING BINNEN HET TEAM? LOOPT HET GOED, MAAR IS ER WEINIG RUIMTE VOOR ECHTE FEEDBACK EN CONFLICT? WIL IEDEREEN WEL, MAAR LUKT HET MAAR NIET?
In een teamontwikkelingstraject bouw je samen met een coach aan een effectiever team. Een team waarin ieders persoonlijke kracht herkend en benut wordt. Waarin iedereen zich veilig voelt. Om te zijn wie hij is. En te zeggen wat hij denkt. Waarin iedereen gaat voor hetzelfde doel. En zich gerespecteerd voelt in de weg daarnaartoe.

Een teamtraject draagt bij aan duurzaam resultaat. We kijken naar wat zich onder de oppervlakte afspeelt. Welke onzichtbare patronen zijn aanwezig? Wat zijn de onuitgesproken teamwaarden en normen? En komen alle individuen optimaal tot hun recht? We bouwen aan veiligheid en vertrouwen. En waar nodig aan luisteren, communiceren, doelen bepalen, afspraken maken. En omgaan met conflict. Belangrijke basisvoorwaarden voor gezamenlijk succes.

Wij bieden teamtrajecten op maat. En teamreizen in Nederland of het buitenland.

Neem gerust contact​ met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

TEAM
ONTWIKKELING

VOELT HET TEAM ALS EEN VERZAMELING INDIVIDUEN? WERKEN TEAMLEDEN ELKAAR TEGEN? IS ER WEINIG ERKENNING EN WAARDERING BINNEN HET TEAM? LOOPT HET GOED, MAAR IS ER WEINIG RUIMTE VOOR ECHTE FEEDBACK EN CONFLICT? WIL IEDEREEN WEL, MAAR LUKT HET MAAR NIET?
In een teamontwikkelingstraject bouw je samen met een coach aan een effectiever team. Een team waarin ieders persoonlijke kracht herkend en benut wordt. Waarin iedereen zich veilig voelt. Om te zijn wie hij is. En te zeggen wat hij denkt. Waarin iedereen gaat voor hetzelfde doel. En zich gerespecteerd voelt in de weg daarnaartoe.

Een teamtraject draagt bij aan duurzaam resultaat. We kijken naar wat zich onder de oppervlakte afspeelt. Welke onzichtbare patronen zijn aanwezig? Wat zijn de teamwaarden en normen? Komen alle individuen tot hun recht? We bouwen aan veiligheid en vertrouwen. En waar nodig aan luisteren, communiceren, doelen bepalen, afspraken maken, en omgaan met conflict. Belangrijke basisvoorwaarden voor gezamenlijk succes.
 
Wij bieden teamtrajecten op maat. En teamreizen in Nederland of het buitenland.

Neem gerust contact​ met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

INDIVIDUELE Coaching

WIL JE MEER ZICHT OP WAT ÉCHT BELANGRIJK VOOR JE IS? WAAR JE ENERGIE VAN KRIJGT? WEET JE WEL WAT JE WIL, MAAR DOE JE HET MAAR NIET? LUKT HET NIET OM TE ONTSPANNEN EN ECHT TE GENIETEN? IN DE INTERACTIE MET JE COACH ONDERZOEK JE WAT JOU TEGENHOUDT OM VOLUIT TE LEVEN.
Een individueel coachtraject bevat doorgaans 5-7 gesprekken, bij ons op kantoor in Amsterdam. Het begint met een intake waarin je kennis maakt met je coach en je vraag voor het traject aanscherpt. Wat wil je bereiken? Een driegesprek met je leidinggevende kan onderdeel zijn van het coachtraject. Desgewenst kunnen de sessies online plaatsvinden of wandelend op een fijne plek in de natuur. 

Individuele coaching is voor iedereen die bereid is echt met zichzelf aan de slag te gaan. Een coachtraject kan gaan over je persoonlijke ontwikkeling, een volgende stap in je leiderschap of je loopbaan. We helpen je om overtuigingen, oude patronen en blokkades te vinden. En op te ruimen. Zodat er ruimte ontstaat voor beweging, duurzame groei en meer regie op werk en leven.

Behoefte aan een intensive coaching variant, waar een 24-uurs retraite onderdeel is van het aanbod? Dan is ons Lead with Energy-programma misschien iets voor jou.

Neem gerust contact​ met ons op om te kijken wat en w​ie​ bij je past.

Individuele Coaching

WIL JE MEER ZICHT OP WAT ÉCHT BELANGRIJK VOOR JE IS? WAAR JE ENERGIE VAN KRIJGT? WEET JE WEL WAT JE WIL, MAAR DOE JE HET MAAR NIET? LUKT HET NIET OM TE ONTSPANNEN EN ECHT TE GENIETEN? IN DE INTERACTIE MET JE COACH ONDERZOEK JE WAT JOU TEGENHOUDT OM VOLUIT TE LEVEN.
Een individueel coachtraject bevat doorgaans 5-7 gesprekken, bij ons op kantoor in Amsterdam. Het begint met een intake waarin je kennis maakt met je coach en je vraag voor het traject aanscherpt. Wat wil je bereiken? Een driegesprek met je leidinggevende kan onderdeel zijn van het coachtraject. Desgewenst kunnen de sessies online plaatsvinden of wandelend op een fijne plek in de natuur.

Voor iedereen die bereid is echt met zichzelf aan de slag te gaan. Een coachtraject kan gaan over je persoonlijke ontwikkeling, een volgende stap in je leiderschap of je loopbaan. We helpen je om overtuigingen, oude patronen en blokkades te vinden. En op te ruimen. Zodat er ruimte ontstaat voor beweging, duurzame groei en meer regie op werk en leven.

Behoefte aan een intensive coaching variant, waar een 24-uurs retraite onderdeel is van het aanbod? Dan is ons Lead with Energy-programma misschien iets voor jou.

Neem gerust contact​ met ons op om te kijken wat en w​ie​ bij je past.

Specials

Lead with Purpose

Organisatie - teams - purpose - intrinsieke motivatie
WIL JE EEN DUURZAME EN IMPACTVOLLE TRANSITIE TOT STAND BRENGEN? WIL JE MENSEN MEER INTRINSIEK MET DE ESSENTIE VAN DE ORGANISATIE, AFDELING OF TEAM VERBINDEN? WORDT HET BELANG VAN JE MENSEN INSPIREREN STEEDS BELANGRIJKER? DAN IS LEAD WITH PURPOSE IETS VOOR JOUW TEAM OF ORGANISATIE.
MEER INFO
Organisaties die duurzame en impactvolle transities tot stand willen brengen, vragen om mensen die weten waar ze voor staan. Die weten welke waarden en drijfveren richtinggevend voor hen zijn, wat ze ‘te doen’ hebben. Zij hebben een goed beeld van datgene waar zij in geloven en hoe dit zich verhoudt tot de missie en doelstellingen van de organisatie. Zij weten dit helder te verwoorden en laten dit consistent zien in gedrag en de keuzes die zij maken. Hun geloofwaardige boodschap inspireert anderen. Zij weten daarmee mensen voor zich te winnen en met zich mee te nemen.

Met Lead with Purpose worden leidinggevenden en medewerkers ondersteund om bovenstaande beweging te maken. Afhankelijk van de vraag en de behoefte kent het programma een doorlooptijd van 3-5 maanden.

Neem gerust contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden. 

Lead with Energy

Individu - persoonlijk leiderschap - regie - retraite
GEEF JE TE WEINIG AANDACHT AAN DE DINGEN DIE OOK BELANGRIJK VOOR JE ZIJN? HEB JE HET GEVOEL ALTIJD VAN TOEGEVOEGDE WAARDE TE MOETEN ZIJN? DURF JE KEUZES TE MAKEN, LOS VAN WAT ER VAN JE VERWACHT WORDT? WEET JE WEL WAT JE WILT, MAAR DOE JE HET MAAR NIET?
MEER INFO
Het Persoonlijk Leiderschapsprogramma Lead with Energy is een individueel traject van 5-6 coachgesprekken. Inclusief een 24-uurs retraite op een inspirerende plek. Altijd op maat.

Lead with Energy is een programma, waarin je ontdekt waar je echt voor wil kiezen. Je krijgt inzicht in je overtuigingen, waarden en patronen. Om van daaruit de weg vrij te maken voor een volgende stap.

Lead with Energy gaat over zingeving en betekenis. Voor je organisatie. Of jezelf. Het gaat over het ervaren van vrijheid en ruimte. Over kansen herkennen wanneer ze langskomen. En het gevoel hebben dat alles klopt. Wat staat jou te doen? Het programma is concreet, en geeft diepgang. 

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

lead with
soul potential 

Individu binnen groep - retraite - zingeving - regie
ER WORDT VEEL GESCHREVEN EN GEZEGD OVER DAT DEZE TIJD ZICH LEENT VOOR BEZINNING EN REFLECTIE TERWIJL ER TEGELIJKERTIJD JUIST NU OOK VEEL ONRUST, HECTIEK EN GEHAASTHEID WORDT ERVAREN. VOEL JIJ DE BEHOEFTE HIERIN IETS TE DOORBEREKEN? DAN IS LEAD WITH SOUL POTENTIAL WELLICHT IETS VOOR JOU.  
MEER INFO
 • Wij zien dat de huidige tijd bij velen innerlijke vraagstukken oproept. Patronen worden uitvergroot ervaren en er is behoefte om hier de tijd voor te nemen. Maar de dagelijkse nieuwe hectiek van werk, calls en gezin laat dat soms moeilijk toe.
 • Om gehoor te geven aan de veelgehoorde behoefte onder onze klanten, hebben wij daarom besloten een succesvolle formule weer in het leven te roepen: een tweedaagse intensive op een rustgevende mooie plek. Twee dagen rust en aandacht voor jezelf met focus op dieper onderzoek naar wat er bij jou nodig is om met positieve energie hernieuwde regie te nemen op jouw leven en werk.
 • Wat is voor mij echt belangrijk in het leven?
 • Klopt wat ik doe nog bij mijn koers?
 • Doe ik nog wel de dingen waar ik energie van krijg?
 • Wat weerhoudt mij om in actie komen?
 • In een groep van max 12 personen gaan wij aan de slag met ieders individuele vraagstuk. Door gebruik te maken van de wijsheid van de groep, de energie van de natuur en de kracht van de stilte zal een vraagstuk snel verdiept en ervaren worden zodat een gewenste beweging in gang wordt gezet.
 • Opgeladen en met duidelijke richting zul je na twee dagen huiswaarts keren om de opgedane ervaringen en inzichten ook in de praktijk te brengen. Waardoor je nu ook kan concluderen dat de huidige tijd wel degelijk je reflectie en herziene koers heeft gebracht!
 • Praktische info:
 • Datum: 8 & 9 oktober 2020
 • Locatie: Zwier aan de haven, Vinkeveen (www.zwier.nl/zakelijk/)
 • Kosten: €995,- (intakegesprek, begeleiding, locatie, food & beverage)
 • Overnachten mogelijk: €139, eenpersoonskamer, €70,- 2-persoonskamer Korting: bij inschrijving van 2 personen, 25% korting pp. Bij inschrijving van 3 of meer neem contact op.
 • Aanmelden voor 19 augustus 2020 via info@weareqiq.nl
 • Voor vragen of om te bespreken of het iets voor je zou kunnen zijn, schroom niet om met ons contact op te nemen!  

Specials

Lead with Purpose

Organisatie - teams - purpose - intrinsieke motivatie
WIL JE EEN DUURZAME EN IMPACTVOLLE TRANSITIE TOT STAND BRENGEN? WIL JE MENSEN MEER INTRINSIEK MET DE ESSENTIE VAN DE ORGANISATIE, AFDELING OF TEAM VERBINDEN? WORDT HET BELANG VAN JE MENSEN INSPIREREN STEEDS BELANGRIJKER? DAN IS LEAD WITH PURPOSE IETS VOOR JOUW TEAM OF ORGANISATIE.
MEER INFO
Organisaties die duurzame en impactvolle transities tot stand willen brengen, vragen om mensen die weten waar ze voor staan. Die weten welke waarden en drijfveren richtinggevend voor hen zijn, wat ze ‘te doen’ hebben. Zij hebben een goed beeld van datgene waar zij in geloven en hoe dit zich verhoudt tot de missie en doelstellingen van de organisatie. Zij weten dit helder te verwoorden en laten dit consistent zien in gedrag en de keuzes die zij maken. Hun geloofwaardige boodschap inspireert anderen. Zij weten daarmee mensen voor zich te winnen en met zich mee te nemen.

Met Lead with Purpose worden leidinggevenden en medewerkers ondersteund om bovenstaande beweging te maken. Afhankelijk van de vraag en de behoefte kent het programma een doorlooptijd van 3-5 maanden.

Neem gerust contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden. 

Lead with ENERGY

Individu - persoonlijk leiderschap - regie - retraite
GEEF JE TE WEINIG AANDACHT AAN DE DINGEN DIE OOK BELANGRIJK VOOR JE ZIJN? HEB JE HET GEVOEL ALTIJD VAN TOEGEVOEGDE WAARDE TE MOETEN ZIJN? DURF JE KEUZES TE MAKEN, LOS VAN WAT ER VAN JE VERWACHT WORDT? WEET JE WEL WAT JE WILT, MAAR DOE JE HET MAAR NIET?
MEER INFO
Het Persoonlijk Leiderschapsprogramma Lead with Energy is een individueel traject van 5-6 coachgesprekken. Inclusief een 24-uurs retraite op een inspirerende plek. Altijd op maat.

Lead with Energy is een programma, waarin je ontdekt waar je echt voor wil kiezen. Je krijgt inzicht in je overtuigingen, waarden en patronen. Om van daaruit de weg vrij te maken voor een volgende stap.

Lead with Energy gaat over zingeving en betekenis. Voor je organisatie. Of jezelf. Het gaat over het ervaren van vrijheid en ruimte. Over kansen herkennen wanneer ze langskomen. En het gevoel hebben dat alles klopt. Wat staat jou te doen? Het programma is concreet, en geeft diepgang.

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

lead with soul potential

Individu binnen groep - retraite - zingeving
ER WORDT VEEL GESCHREVEN EN GEZEGD OVER DAT DEZE TIJD ZICH LEENT VOOR BEZINNING EN REFLECTIE TERWIJL ER TEGELIJKERTIJD JUIST NU OOK VEEL ONRUST, HECTIEK EN GEHAASTHEID WORDT ERVAREN. VOEL JIJ DE BEHOEFTE HIERIN IETS TE DOORBEREKEN? DAN IS LEAD WITH SOUL POTENTIAL WELLICHT IETS VOOR JOU.
MEER INFO
Wij zien dat de huidige tijd bij velen innerlijke vraagstukken oproept. Patronen worden uitvergroot ervaren en er is behoefte om hier de tijd voor te nemen. Maar de dagelijkse nieuwe hectiek van werk, calls en gezin laat dat soms moeilijk toe.

Om gehoor te geven aan de veelgehoorde behoefte onder onze klanten, hebben wij daarom besloten een succesvolle formule weer in het leven te roepen: een tweedaagse intensive op een rustgevende mooie plek. Twee dagen rust en aandacht voor jezelf met focus op dieper onderzoek naar wat er bij jou nodig is om met positieve energie hernieuwde regie te nemen op jouw leven en werk.

Wat is voor mij echt belangrijk in het leven?
Klopt wat ik doe nog bij mijn koers?
Doe ik nog wel de dingen waar ik energie van krijg?
Wat weerhoudt mij om in actie komen?

In een groep van max 12 personen gaan wij aan de slag met ieders individuele vraagstuk. Door gebruik te maken van de wijsheid van de groep, de energie van de natuur en de kracht van de stilte zal een vraagstuk snel verdiept en ervaren worden zodat een gewenste beweging in gang wordt gezet.

Opgeladen en met duidelijke richting zul je na twee dagen huiswaarts keren om de opgedane ervaringen en inzichten ook in de praktijk te brengen. Waardoor je nu ook kan concluderen dat de huidige tijd wel degelijk je reflectie en herziene koers heeft gebracht!

Praktische info:
Datum: 8 & 9 oktober 2020
Locatie: Zwier aan de haven, Vinkeveen (www.zwier.nl/zakelijk/)
Kosten: €995,- (intakegesprek, begeleiding, locatie, food & beverage)
Overnachten mogelijk: €139, eenpersoonskamer, €70,- 2-persoonskamer
Korting: bij inschrijving van 2 personen, 25% korting pp.
Bij inschrijving van 3 of meer neem contact op.

Aanmelden voor 19 augustus 2020 via info@weareqiq.nl

Voor vragen of om te bespreken of het iets voor je zou kunnen zijn, schroom niet om met ons contact op te nemen!  

Online programma's: Werken op Afstand

De huidige situatie heeft een grote impact op ons werk en ons leven. Er is veel onzekerheid, we ervaren druk en zitten vaak dagen achter elkaar achter ons scherm en kunnen ons soms minder motiveren. We missen persoonlijk contact en werk en privé lopen door elkaar. Wij bieden twee compacte online programma's die ondersteuning bieden in deze tijd:

1. 'Veerkrachtig werken op afstand'

Thema's: hoe zorg je goed voor jezelf? Hoe bewaak je je grenzen? Hoe blijf je aangehaakt en verbonden? Hoe blijf je productief, gemotiveerd en creatief?

Compact online programma, inclusief 2 interactieve webinars van 2 uur 'Focus en Regie' en ‘Rust en Energie', en mini-coachtraject (2 uur) en/of online intervisie (3 uur)

2. ‘Leidinggeven op afstand’

Thema's: hoe blijf ik in verbinding met mijn mensen? Hoe blijft mijn team in verbinding met elkaar? Hoe krijg ik commitment en hoe blijven we productief, creatief en resultaatgericht? Hoe ga ik om met druk van buitenaf? En hoe zorg ik voor mezelf?

Compact online programma, inclusief interactieve online workshop van 2 uur, en compact-coachtraject (2 uur) en/of online intervisie (3 uur)

ONLINE PROGRAMMA'S: WERKEN OP AFSTAND

De huidige situatie heeft een grote impact op ons werk en ons leven. Er is veel onzekerheid, we ervaren druk en zitten vaak dagen achter elkaar achter ons scherm en kunnen ons soms minder motiveren. We missen persoonlijk contact en werk en privé lopen door elkaar. Wij bieden twee compacte online programma's die ondersteuning bieden in deze tijd:

1. 'Veerkrachtig werken op afstand'

Thema's: hoe zorg je goed voor jezelf? Hoe bewaak je je grenzen? Hoe blijf je aangehaakt en verbonden? Hoe blijf je productief, gemotiveerd en creatief?

Compact online programma, inclusief 2 interactieve webinars van 2 uur 'Focus en Regie' en ‘Rust en Energie', en mini-coachtraject (2 uur) en/of online intervisie (3 uur)

2. ‘Leidinggeven op afstand’

Thema's: hoe blijf ik in verbinding met mijn mensen? Hoe blijft mijn team in verbinding met elkaar? Hoe krijg ik commitment en hoe blijven we productief, creatief en resultaatgericht? Hoe ga ik om met druk van buitenaf? En hoe zorg ik voor mezelf?

Compact online programma, inclusief interactieve online workshop van 2 uur, en compact-coachtraject (2 uur) en/of online intervisie (3 uur)