Interview: Waar mensen en teams floreren, bloeit de organisatie

Na een turbulente tijd is HEMA hard op weg om het vertrouwde imago terug te krijgen; het nationale warenhuis waar iedere Nederlander trots op is. Dat gebeurt door flink te investeren in het merk en de klant, maar ook in de medewerkers. Want volgens HEMA-topvrouw Saskia Egas Reparaz gaan organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en persoonlijke groei hand in hand. QIQ begeleidt HEMA in dit traject met leiderschaps- en teamontwikkelingssessies.

Sinds een jaar staat HEMA onder de bezielende leiding van Saskia Egas Reparaz. Een interessante opgave voor Saskia als retailprofessional. Ook in haar dagelijks leven speelt HEMA een belangrijke rol. Toen ze kind en student was, en nu als moeder. “Ik vind het belangrijk om voor een merk te werken waar ik gevoel bij heb”, zegt Saskia.

Veiligheid, vertrouwen en verbinding

Haar grootste doel is om HEMA weer HEMA te maken, aangepast aan het alledaagse leven van nu.  Saskia: “Door in de huid te kruipen van de klant kunnen we inspelen op hun behoeften. En door een nieuwe strategie en manier van werken te introduceren. Dat vraagt wat van het team. Om met elkaar tot het gewenste resultaat te komen, moeten we nauw met elkaar samenwerken en elkaar goed leren kennen.”

Cross-functionele teams

Saskia gelooft erin dat het eigenaarschap van de strategie in handen moet liggen van de mensen die het uiteindelijk ook doen, die de plannen tot leven brengen. Daarom wordt de verantwoordelijkheid in cross-functionele teams gelegd. Zo hoeft niet alles via de directie te lopen maar kan het lager in de organisatie opgepakt worden. Dat werkt als iedereen vanuit dezelfde doelstellingen en strategie werkt. “Het vraagt om samenwerking, elkaar aanspreken, hulp vragen en bieden én breder kijken dan naar je eigen verantwoordelijkheid. En ook om leiderschap, van mijzelf en van het team. Langzaam maar zeker ontstaat er een nieuwe cultuur, het is niet zomaar een knopje dat je omzet.”

“We doen het samen voor de klant”

Voor Saskia gaat leiderschap over een route bepalen en mensen enthousiasmeren om daarin mee te gaan. “Dat kan alleen als je in staat bent om kwetsbaar te zijn. Door samen te werken kom je erachter waar je goed in bent en wat anderen beter kunnen. Daar is een veilige omgeving voor nodig waarin je mag ondernemen, fouten mag maken en je geluid mag laten horen. Los van de harde kant en daadkracht die er vanzelfsprekend is, geloof ik in een zachte kant waarin je kritisch naar jezelf kijkt en reflecteert. Hierbij worden wij begeleid door QiQ, om zo tot een ‘high performing team’ te komen dat elkaar het succes gunt en geniet van het mooie werk van de ander.”

Effectief en resultaatgericht

Het gaat om de klik, en die was er vanaf het eerste contact met QIQ! “Ze zijn heel capabel en hun leiderschapsprogramma past ons goed als het gaat om de thema’s, intensiteit en opbouw. Hier kunnen we echt iets mee.” Het eenjarige programma kent meerdere onderdelen, waarin QIQ het management- en leiderschapsteam begeleidt in de verdere ontwikkeling van hun persoonlijk leiderschap en de onderlinge samenwerking. Zo zijn ze in staat om effectiever en resultaatgerichter te handelen. “In oktober zijn we met het MT gestart en sinds januari neemt het hele leiderschapsteam deel aan het ‘ECHT HEMA’-leiderschapsprogramma. “Het is de bedoeling dat de leidinggevenden ook met hun eigen teams aan de slag gaan.” Zo leert iedereen naar zichzelf te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen groei. En dat leidt tot effectieve medewerkers en teams. “Leiderschap doet ertoe, maar het werkt alleen als je open en eerlijk naar jezelf bent.”

Aantrekkelijk werkgeverschap

Als je bij HEMA komt werken, kom je niet in een gespreid bedje. Je moet zelf structuren aanbrengen, en dat vraagt om bepaalde vaardigheden. “We hebben onze merkwaarden vertaald naar competenties en gedrag. Tijdens een sollicitatieprocedure worden kandidaten langs die meetlat gelegd. Dan zit het in de basis goed met het team en is de kans groot dat er aansluiting is.” Bij HEMA werken moderne maar geen hippe mensen. Ze zijn opgewekt. En in zekere zin nuchter. Die waarden willen we ook uitdragen naar de klant.

Over drie jaar…

staat er een winkel waar mensen graag komen en waar ze blij van worden, met mooie en betaalbare producten. Ook kun je er online goed terecht. Het is de plek in de winkelstraat van de toekomst, voor elkaar gebokst door een sterk team van 19.000 mensen. “Een team dat in staat is zichzelf te zijn en verbonden is met anderen. En daardoor de kracht van het team optimaal weet te benutten.”