Het levensverhaal

Gebeurtenissen en ervaringen in je leven hebben invloed op hoe je handelt en reageert, ook als professional en leider. In het levensverhaal gaan we op zoek naar de rode draad in jouw persoonlijke verhaal. Je leert terugkerende patronen en thema’s bij jezelf herkennen, en dat kan heel verhelderend werken. Zo creëer je ruimte om andere keuzes te maken.

Het levensverhaal is een effectieve methode waarmee je op zoek gaat naar eigenheid en kracht. Maar ook naar situaties waarin je die stevigheid juist niet voelt of belemmerd wordt. Deze inzichten zijn belangrijk om als professional ‘je eigen plek’ in de organisatie in te nemen en te behouden. Op je eigen plek ben je toegankelijk en geloofwaardig en voel je je rustig, stevig en energiek. Bij jezelf, in verbinding met de ander.

Hoe het werkt

Het gaat bij het schrijven van een levensverhaal niet om een inventarisatie en beschrijving van feiten, maar om hoe je je leven beleefd en ervaren hebt. Je schrijft geen reflectie op het verleden vanuit de wetenschap van vandaag, maar vanuit wie en hoe je was in de betreffende levensfases. Het is de bedoeling dat je ook naar het dieperliggende gevoel of overtuiging gaat die daaraan ten grondslag lag.

Vragen levensverhaal

Benieuwd naar een eerste schets van jouw levensverhaal? Beantwoord dan onderstaande vragen:

  • Hoe was je als kind? Wat deed je graag? Had je een specifieke rol in het gezin waarin je opgroeide?
  • Wat waren geschreven en ongeschreven regels? Welke omgangsvormen of verhoudingen waren er in het gezin? Wat was de kijk op het leven bij jou thuis?
  • Welke belangrijke vormende gebeurtenissen maakten veel indruk op jou als kind?
  • Hoe ging je om met emoties? Wat is je relatie met bang, boos, blij en verdriet?
  • Wat maakt je verdrietig en wat maakt je blij?
  • Waar ben je trots op als je terugkijkt?

Tot slot: wat valt je op aan de antwoorden die je geformuleerd hebt?

Smaakt dit naar meer? Stuur een mail naar info@weareqiq.nl. We gaan graag met je in gesprek over wat we voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen.