Het belang van gezond conflict in organisaties

Wanneer je als individu of team groeit, worden verschillen meer zichtbaar. Dat kan tot conflict leiden. Vervelend? Welnee! Conflicten die effectief worden aangepakt, versterken de relatie en helpen te versnellen en groeien. Een groot goed in deze tijd, waarin we de scherpte op inhoud en gedrag met elkaar moeten opzoeken.   

Piramide van Lencioni

De Amerikaanse organisatieadviseur Lencioni heeft ontdekt wat de ingrediënten zijn voor een High Performing Team. Hij onderstreept hierbij het belang van een constructief of gezond conflict in laag twee van zijn model. Hierbij gaat het om gepassioneerde, ongefilterde discussies over zaken die belangrijk zijn voor de organisatie. Conflict staat dus niet gelijk aan ruzie zoals soms wordt gedacht. Een conflictvaardig team biedt ruimte om problemen en frustraties te bespreken, het team profiteert van diversiteit. Alles is bespreekbaar, zonder dat iemand eruit stapt of boos wordt.

 “Pas wanneer er vertrouwen is, wordt een conflict niets anders dan het streven naar de waarheid — een poging om een zo goed mogelijk antwoord te zoeken voor problemen.” Lencioni

Om effectief met conflicten te kunnen omgaan, is een stevige basis van vertrouwen nodig (laag 1 in de piramide van Lencioni). Bij veiligheid en vertrouwen luisteren teamleden naar elkaar, verdiepen elkaars standpunt en nemen dat in overweging. Er komt belangrijke informatie op tafel en zorgen worden zonder terughoudendheid besproken. Kortom: er ontstaan meer mogelijkheden en antwoorden voor problemen.

In het geval van weinig vertrouwen worden discussies eerder destructief, proberen mensen te overtuigen en de discussie te winnen. Met het gevolg dat conflicten sneller escaleren. Daarom is het belangrijk om als team aan een stevig fundament te blijven bouwen, zeker als er teamkleden bijkomen of vertrekken.

Conflictvaardigheid

Het gezonde conflict opzoeken is niet voor iedereen eenvoudig. De een zal in eerste instantie mijden, de ander strijden. Beiden zijn overlevingsstrategieën. Bij mijden verdwijnt het conflict niet, maar verplaatst het zich naar je hoofd en hart en dat levert een strijd op. Onrustige en negatieve gedachten en gevoelens krijgen zo de ruimte om je innerlijke rust weg te nemen. Dat leidt vaak tot negatieve overtuigingen, stress in je systeem en uiteindelijk misschien een ontploffing. Vermijden wordt dan strijden. In het geval van strijden, knok je voor je belang. Je gaat het conflict aan zonder dat je naar de ander luistert. Het lucht misschien even op, maar de relatie loopt hierdoor schade op. De ander krijgt niet de kans om te reageren en kiest ervoor het over zich heen te laten komen (mijden) of terug te knokken (strijden).

Bij conflictvaardigheid kun je mijden én strijden. Je bent in staat om keuzes te maken en voelt je daar vrij in. Het zorgt ervoor dat je je eigen regie houdt: ‘Heb ik het conflict’ of ‘heeft het conflict mij?’

Zelfreflectie

Hoe je met een bepaald conflict omgaat is vaak gerelateerd aan wat je van huis uit hebt meegekregen. Wat ooit functioneel was, hoeft nu niet meer de beste strategie te zijn. Je inzicht ten aanzien van conflict vergroten, stelt je in staat om te leren. Wat heb jij geleerd ten aanzien van conflict? Wat is je overtuiging? Welke beweging wil je maken om effectiever om te kunnen gaan met conflict?

Aan de slag

Wil jij zelf, met je team of organisatie op een constructieve manier de scherpte kunnen opzoeken? Stuur ons een e-mail: info@weareqiq.nl. Wij nemen contact met je op voor een vrijblijvend gesprek!