Eigenaarschap in je organisatie

De huidige tijd vraagt veel van organisaties. De druk is hoog, de uitdagingen zijn groot en divers. Dit vraagt veerkracht en flexibiliteit van organisaties! Dat bereik je alleen met medewerkers die zich eigenaar voelen van hun werk. Collega’s die eigenaarschap tonen, nemen verantwoordelijkheid voor het geheel en voelen zich verantwoordelijk voor de uitkomst.

De hamvraag is natuurlijk: hoe stimuleer je als leidinggevende dat eigenaarschap in jouw organisatie? Het antwoord vind je in de 3 vragen van onze Quick Scan:

1. Is onze bedrijfscultuur ingericht op eigen verantwoordelijkheid?

Eigenaarschap vraagt iets van de cultuur in de organisatie. Er moet ruimte zijn voor mensen om eigenaarschap te nemen. Dat kan alleen binnen een cultuur van veiligheid, openheid en vertrouwen, je mogen uitspreken. Een cultuur waar feedback geven en ontvangen gewoon is en er voldoende tijd is voor reflectie en verdieping.

2. Geef jij als leidinggevende ruimte aan eigenaarschap?

De leiding binnen de organisatie inspireert met een heldere visie en stimuleert met ambitieuze doelen en concrete verwachtingen. Het ‘hoe’ is aan de medewerker en zijn of haar team. Dit vraagt veel van jou als leider en geeft je tegelijkertijd meer ruimte voor je eigen rol op gebied van leiderschap en visie.

3. Past het doel van de organisatie bij de drijfveren van de medewerkers?

Eigenaarschap ontstaat wanneer de medewerker vanuit intrinsieke motivatie bij kan dragen. Daarvoor is het van belang dat de medewerker zijn of haar eigen drijfveren kent en daar invulling aan kan geven – hand in hand met de doelen van de organisatie. Daarnaast vraagt eigenaarschap tonen ook persoonlijk leiderschap van de medewerker. Bewustzijn op eigen ontwikkelpunten, contact maken met eigen doelen en kiezen voor nieuw gedrag.

Eigenaarschap is een veelvoorkomend thema, waar wij met onze klanten aan werken, via één op één coaching van leider en medewerker, team coaching en leiderschapsprogramma’s die de gewenste cultuur stimuleren.

Wil je de mogelijkheden onderzoeken voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op via info@weareqiq.nl.