Alle antwoorden zitten in jezelf

Als Nienke Prein vertelt over haar coachingstrajecten, klinkt vooral bevlogenheid door. Nienke: “Ik verbind me met mijn coachees, telkens weer. Ik kan er enorm van genieten als ik voel dat er in een sessie iets echt in beweging komt. Als er een inzicht komt en iets verandert waardoor ruimte ontstaat, voel ik een soort eerbied en dankbaarheid dat ik dat daar aan bij draag.” In dit artikel vertelt Nienke meer over haarzelf en haar ervaringen als coach.

Nienke begint: “Gelukkig zie ik nu weer mensen in person. In persoonlijk contact creëer ik een veilige setting, waarin verbinding ontstaat. Ik luister naar de ander, maar ook naar mijn innerlijke stem. Wat die mij vertelt, toets ik bij de coachee. Zo zoeken we samen naar antwoorden op de vragen die bij de coachee leven.”

De vraag achter de vraag

“De onderlinge verbondenheid is in het eerste gesprek heel belangrijk. Daarin verkennen we de behoefte van de coachee. Vaak blijkt dat er een vraag áchter de vraag zit. De vraag verandert dan vanuit een gezamenlijke zoektocht. Daarmee vinden we waar het echt om gaat en dat is de doelstelling voor de verdere gesprekken in het traject. In elk gesprek is dat de meetlat: waar wil je naartoe? En hoe ziet dat eruit?”

Patronen uit familiesystemen

Als hulpmiddel daarbij vraagt Nienke haar coachees regelmatig om na de intake een biografie te schrijven. Uit zo’n biografie blijken al de patronen en overtuigingen die zij hebben meegekregen van huis uit.

Nienke legt uit: “Mensen zijn loyaal aan het familiesysteem waar ze uit komen. We zijn allemaal kind en de patronen uit onze jeugd zijn diep ingesleten. Als kind konden die patronen dienend zijn, maar voor volwassenen is dat lang niet altijd het geval. Het is vaak lastig om een onderscheid te maken: wat is van mij en wat is van mijn ouders? Wat van vroeger zit mij in de weg om voluit en in vrijheid te leven? Ik help mensen dat stukje in zichzelf te ontdekken, hun innerlijke stem terug te vinden en die serieus te nemen.”

De vrijheid van autonomie

“We zijn sociale wezens, die leren zich aan te passen om gezien en gewaardeerd te worden. Het is spannend strategieën uit je jeugd los te laten en te kiezen voor meer autonomie. Wat dat oplevert, is het vermogen om vanuit vrijheid te kunnen kiezen en te leven. Het mooiste dat ik als coach kan bereiken, is dat iemand zich vrijer voelt en zichzelf als uitgangspunt neemt bij het bepalen wat goed of belangrijk is. Dat hij of zij vanuit autonomie verbinding met de ander aangaat in plaats van andersom. Dit gaat over echt contact met jezelf maken, niet weg bewegen van emoties en je bewust worden van je diepste verlangens. Op die manier ontstaat de ruimte voor je eigen weg, verbinding met een ander en de mogelijkheid om voluit te leven en van betekenis te zijn.”

Corporate ervaring

In haar werk komt de ervaring van Nienke bij grote organisaties, in verschillende HR-rollen, goed van pas: “Mijn eerdere ervaringen bij grote, internationale organisaties helpen mij bij het bepalen van de leerbehoefte binnen een organisatie, het ontwikkelen van leiderschapsprogramma’s en het coachen van individuen en teams. Ik snap de druk en de dynamiek van corporaties.”

Versnellen door vertragen

Nienke coacht, net als haar collega’s van QiQ, ook teams. “Bij de coaching van een team wisselen individuele en teamcomponenten elkaar af. Het individuele stuk is in dat geval dienend aan de doelstelling van het team: wat is er nodig in de samenwerking om de doelstellingen te behalen? Hoe ga je effectiever samenwerken? De teamdoelstelling is leidend, maar in dat proces zetten deelnemers ook stappen als individu. In een team wordt ieders groei direct zichtbaar, waarbij de teamleden elkaar meteen waardevolle feedback kunnen geven. Dit werkt in de praktijk heel versnellend.”

In teamtrajecten gaat het vaak over écht luisteren naar elkaar, verdiepen en je echt uitspreken. Daarmee gaat het over het benutten van de kracht van verschil. Vertrouwen is daarbij essentieel. Als je elkaar echt ziet, ontstaat er ruimte en een basis voor vertrouwen. Ik besteed daarom ook altijd tijd aan het elkaar beter leren kennen.

“Het is voor een team vaak spannend om te vertragen, terwijl dit juist heel nuttig is. Wanneer deadlines even naar de achtergrond verdwijnen, is stilstand juist vooruitgang. Teams die af en toe vertragen, zijn uiteindelijk resultaatgerichter: zij komen sneller tot rijkere beslissingen, die door iedereen gedragen worden. Juist daar zit een waardevolle versnelling.”

Supporter en criticus

Nienkes coachees beschrijven haar als warm, licht, maar ook prikkelend en scherp. Herkenbaar, vindt Nienke: “Ik ben supporter én criticus. Ik houd het overzicht en ben bovendien analytisch. Maar ik weet ook dat alle antwoorden in jezelf zitten. Je kunt de kracht in jezelf ontdekken en leren op jezelf te vertrouwen. Ontdek je innerlijke stem en je zult leren je eigen weg te gaan, op weg naar nieuwe wijsheid.”