AANPAK

QIQ STAAT VOOR DUURZAME TRANSFORMATIE. ONZE PROGRAMMA'S EN INTERVENTIES ZIJN EROP GERICHT HELDER TE KRIJGEN WAT ÉCHT BELEMMERT OM DE VOLGENDE STAP TE ZETTEN. HIER STOPPEN WIJ ECHTER NIET; WIJ BEGELEIDEN OOK BIJ DE BEWEGING NAAR NIEUW GEDRAG. OMDAT ELKE ORGANISATIE EN ELK INDIVIDU ANDERS IS, MAKEN WE ONZE PROGRAMMA'S OP MAAT. WE NEMEN ONZE JARENLANGE ERVARING MET VERSCHILLENDE ORGANISATIES, PROGRAMMA'S EN VRAAGSTUKKEN MEE. EN SLUITEN AAN OP WAT ER ÉCHT LEEFT 
Ieder mens wil zijn volle potentieel benutten en van betekenis zijn. Dat is ons uitgangspunt. In het benutten van je volle potentieel, onderscheiden wij 3 kernkwaliteiten: Eigenaarschap, Authenticiteit en Compassie. Deze drie kwaliteiten kunnen aanspreken, brengt je bij je volle potentieel. De sleutel? Toegang hebben tot de wijsheid van zowel hoofd, hart als buik. Door deze toegang te verruimen (hoofd, hart én buik), worden de mogelijkheden binnen de kwaliteit vergroot. Het volle unieke wordt potentieel helder.

Het resultaat: individuen nemen verantwoordelijkheid voor resultaat en eigen ontwikkeling, brengen eigenheid en zijn meer verbonden met zichzelf en de wereld om hen heen. Organisaties vergroten hun vitaliteit, de resultaatgerichtheid neemt toe en de kracht van verschil wordt meer benut.

Op het moment dat je je volle potentieel leeft, ontstaat ruimte voor betekenisvol leiderschap (Legacy).