Teamcoaching

WIJ GELOVEN IN EFFECTIEVE EN VITALE TEAMS. TEAMS DIE HETZELFDE DOEL NASTREVEN, WAARIN IEDERS PERSOONLIJKE KRACHT HERKEND EN BENUT WORDT. TEAMS KUNNEN ALLEEN SUCCESVOL ZIJN ALS ZIJ GOED SAMENWERKEN EN EIGENAARSCHAP NEMEN VOOR PROCES EN RESULTAAT. VERTROUWEN, VEILIGHEID EN OPENHEID ZIJN DAARBIJ DE BASIS. SAMENWERKING IN TEAMS IS FASCINEREND. HET KAN OP ROLLETJES LOPEN, MAAR SOMS OOK LASTIG ZIJN. HOE HOUD JE JE TEAM IN BEWEGING EN ZORG JE JE DAT HET POTENTIEEL OPTIMAAL BENUT WORDT?
In een teamcoachtraject kijken we naar wat zich onder de oppervlakte afspeelt. Welke onzichtbare patronen zijn aanwezig? Komt iedereen optimaal tot zijn recht? Voor een verandering met blijvende resultaten en hernieuwde teamspirit is het nodig helder te krijgen hoe het teamproces stagneert. Daarna worden onbewuste, onbesproken opvattingen en drijfveren van het team bespreekbaar. Die zogenaamde onderstroom beïnvloedt het functioneren meer dan je denkt!

Basisvoorwaarden voor gezamenlijk succes
Wij begeleiden deze zoektocht en helpen het team zelf daadwerkelijk stappen zetten in de onderlinge samenwerking. We bouwen aan veiligheid en vertrouwen. Met volop aandacht voor echt luisteren, elkaar aanspreken, doelen bepalen, afspraken maken en omgaan met conflict. Dat zijn belangrijke basisvoorwaarden voor gezamenlijk succes.

Opbouw traject
Voor een structurele verandering zijn meerdere sessies nodig gedurende een langere periode. Op basis van de vraag en de behoefte plannen we een aantal sessies in van één of meerdere dagen, afgewisseld met individuele gesprekken met de teamleden.

Neem gerust contact​ met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Teamcoaching

WIJ GELOVEN IN EFFECTIEVE EN VITALE TEAMS. TEAMS DIE HETZELFDE DOEL NASTREVEN, WAARIN IEDERS PERSOONLIJKE KRACHT HERKEND EN BENUT WORDT. TEAMS KUNNEN ALLEEN SUCCESVOL ZIJN ALS ZIJ GOED SAMENWERKEN EN EIGENAARSCHAP NEMEN VOOR PROCES EN RESULTAAT. VERTROUWEN, VEILIGHEID EN OPENHEID ZIJN DAARBIJ DE BASIS. SAMENWERKING IN TEAMS IS FASCINEREND. HET KAN OP ROLLETJES LOPEN, MAAR SOMS OOK LASTIG ZIJN. HOE HOUD JE JE TEAM IN BEWEGING EN ZORG JE JE DAT HET POTENTIEEL OPTIMAAL BENUT WORDT?
In een teamcoachtraject kijken we naar wat zich onder de oppervlakte afspeelt. Welke onzichtbare patronen zijn aanwezig? Komt iedereen optimaal tot zijn recht? Voor een verandering met blijvende resultaten en hernieuwde teamspirit is het nodig helder te krijgen hoe het teamproces stagneert. Daarna worden onbewuste, onbesproken opvattingen en drijfveren van het team bespreekbaar. Die zogenaamde onderstroom beïnvloedt het functioneren meer dan je denkt!

Basisvoorwaarden voor gezamenlijk succes
Wij begeleiden deze zoektocht en helpen het team zelf daadwerkelijk stappen zetten in de onderlinge samenwerking. We bouwen aan veiligheid en vertrouwen. Met volop aandacht voor echt luisteren, elkaar aanspreken, doelen bepalen, afspraken maken en omgaan met conflict. Dat zijn belangrijke basisvoorwaarden voor gezamenlijk succes.

Opbouw traject
Voor een structurele verandering zijn meerdere sessies nodig gedurende een langere periode. Op basis van de vraag en de behoefte plannen we een aantal sessies in van één of meerdere dagen, afgewisseld met individuele gesprekken met de teamleden.

Neem gerust contact​ met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Teamspirit

ELK TEAM FLOREERT BIJ VERBINDING. WETEN WIE DE ANDER IS EN DIE ANDER WAARDEREN. DAT IS WAAR ONS TRAJECT TEAMSPIRIT OVER GAAT. DIT TRAJECT IS HELEMAAL INGERICHT OP NIEUWE TEAMS DIE ELKAAR BETER WILLEN LEREN KENNEN OF BESTAANDE TEAMS DIE DE ONDERLINGE BAND WILLEN VERSTEVIGEN.
We begeleiden (dialoog)sessies, waarbij teamleden elkaar op een diepere laag leren kennen, bijvoorbeeld aan de hand van het delen van levensverhalen. Wij ondersteunen teams bij het vinden van hun gezamenlijke missie. Teams vinden hun ‘spirit’ ook via gedeelde, nieuwe ervaringen, bijvoorbeeld in een boksclinic, een workshop met roofvogels of paardencoaching.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.  

Teamspirit

ELK TEAM FLOREERT BIJ VERBINDING. WETEN WIE DE ANDER IS EN DIE ANDER WAARDEREN. DAT IS WAAR ONS TRAJECT TEAMSPIRIT OVER GAAT. DIT TRAJECT IS HELEMAAL INGERICHT OP NIEUWE TEAMS DIE ELKAAR BETER WILLEN LEREN KENNEN OF BESTAANDE TEAMS DIE DE ONDERLINGE BAND WILLEN VERSTEVIGEN.
We begeleiden (dialoog)sessies, waarbij teamleden elkaar op een diepere laag leren kennen, bijvoorbeeld aan de hand van het delen van levensverhalen. Wij ondersteunen teams bij het vinden van hun gezamenlijke missie. Teams vinden hun ‘spirit’ ook via gedeelde, nieuwe ervaringen, bijvoorbeeld in een boksclinic, een workshop met roofvogels of paardencoaching.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.